Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008, nr 234, poz. 1570)